Elżbieta Raczyńska-Warzec

Elżbieta Raczyńska-Warzec

Mgr sztuki, tancerka i pedagog. Absolwentka Gdańskiej Szkoły Baletowej.
Studia ukończyła na Wydziale Pedagogiki baletu w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie ( obecnie Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina).

Wieloletni pedagog, nauczyciel dyplomowany Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im .R. Turczynowicza w Warszawie. Pod jej kierunkiem uczennice osiągały najwyższe miejsca na ogólnopolskich konkursach tańca.

W latach 1992 – 1997 pracowała w Centro Europeo de Danza Clasica w Walencji jako nauczyciel tańca klasycznego.

W 1993 współpracowała z choreografami : Inmaculada Gil Lazaro i Jose Belda przy tworzeniu Danzas de la Fortuna, spektaklu opartego na Carminie Buranie.

Jest wykładowcą metodyki nauczania tańca klasycznego na Uniwersytecie Muzycznym in F. Chopina w Warszawie.