Kamila Borowska

Kamila Borowska

Mgr sztuki w zakresie pedagogiki baletu, tancerka. Absolwentka OSB w Warszawie oraz Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie, wydziału pedagogiki baletu.

Swoje doświadczenie artystyczne zdobywała na scenach polskich oraz w krajach byłej Jugosławii. Kilka lat spędziła w Stanach Zjednoczonych biorąc udział w trainee program Ballet Magnificat. Obecnie współpracuje z Warszawskim Teatrem Tańca.

Swoją aktywność sceniczną łączy z pracą pedagogiczną, nauczając tańca klasycznego oraz współczesnego zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych, osiągając sukcesy, zadowolenie uczniów i rodziców.

Współpracuje z Uniwersytetem Muzycznym w Warszawie jako wykładowca tańca na wydziale rytmiki.