Cennik zajęć

ZNIŻKA: płatność z góry za semestr -10%

DODATKOWE INFORMACJE:

  • Płatności dokonujemy na pierwszych zajęciach w miesiącu: gotówką na miejscu, lub przelewem do 5 dnia danego miesiąca.
  • Nie ma zwrotów za niewykorzystane zajęcia, możliwe jest odrobienie zajęć w ustalonych terminach .
  • W przypadku braku uiszczenia opłaty za miesiąc z góry, lub pojedyncze wejście, dziecko/osoba dorosła nie może wziąć udziału w zajęciach.
  • Opłatę miesięczną wyznacza ilość zajęć przypadająca na dany miesiąc np. 8 zajęć x 35 zł =280 zł
  • W miesiącu ferii zimowych wnosimy połowę opłaty miesięcznej.

Ceny zawierają podatek 23%VAT