Balet dla najmłodszych

Lekcje tańca/baletu dla najmłodszych rozbudzają zamiłowanie do tańca, wyrabiają u najmłodszych poczucie rytmu, muzykalność i koordynację ruchu. Kształtują wrażliwość na piękno, poczucie estetyki, a przede wszystkim wyrabiają u dzieci nawyk prawidłowej postawy i sposób pięknego poruszania się.

Lekcje z elementami baletu dla najmłodszych prowadzone są przez wybitnego specjalistę mgr Lidię Anczykowską, pedagoga z dużym doświadczeniem, cieszącego się wielkim szacunkiem i uznaniem wśród rodziców i ich pociech, oraz przez mgr Aleksandrę Siemiątkowską, tancerkę i kreatywnego pedagoga posiadającą duże doświadczenie w pracy z dziećmi.

Pracujemy z najmłodszymi w niezwykle urozmaicony sposób; dzieci poznają podstawowe elementy tańca i baletu poprzez zabawy ruchowo-taneczne, przenoszą się w zaczarowany świat bajek .

Wyuczone elementy tańca/baletu łączymy w małe etiudy taneczne i układy choreograficzne. Nasza praca z dziećmi niesie za sobą również aspekt społeczny:
więź w grupie, współodpowiedzialność, wzajemną akceptację, tolerancję, dyscyplinę. Cenimy kreatywność, poczucie własnej wartości i indywidualność dziecka.