BALET DLA DZIECI

Od 5 do 29 lipca od poniedziałku do czwartku

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci w wieku 3,5 – 7 lat
na sale baletowe.

Zajęcia będą miały charakter lekcji otwartych.
? Wystarczy przyjść, bez uprzedniego zapisu.

Gwarantujemy miłe spędzenie czasu.

Dzieci 3,5-4,5 lat godz. 17:00-17:50
Dzieci 5-7 lat godz. 18:00-18:50

Cena 1 zajęć 35 zł

S z k o ł a T a ń c a i B a l e t u ”P i r u e c i k”
ul. Tamka 40, 00-355 Warszawa
www.piruecik.pl info@piruecik.pl
Tel: 603-869-708, 609-310-878