Balet dla dzieci i młodzieży

BALET DLA DZIECI I MŁODZIEŻY- to technika taneczna, która jest podstawą tańca artystycznego na scenie, technika, której elementy wykorzystujemy we wszystkich stylach tańca.

Nasi wykwalifikowani pedagodzy prowadzą balet dla dzieci w formie lekcji (treningu ), na którą składają się ćwiczenia przy drążku i na środku sali, piruety oraz skoki. Wszystkie ćwiczenia są odpowiednio dawkowane aby nie przeciążyć młodych organizmów dzieci i przeplatane są różnymi elementami tanecznymi, które potem wykorzystywane są w układach tanecznych.

Balet wzorowany na estetycznych kanonach starożytnej sztuki pozwala ukształtować prawidłową postawę ciała i nabyć umiejętność koordynacji ruchowej, wpoić dzieciom zasady estetyki ruchu, gracji, eleganckiego sposobu poruszania się.

Za pomocą baletowych ćwiczeń wzmacniamy aparat mięśniowy dziecka, korygujemy wady postawy

Balet pomaga w osiągnięciu większej sprawności fizycznej, wypracowuje m. innymi rozwartość, równowagę, elastyczność, przeciwstawność. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani pedagodzy z tytułami mgr sztuki w zakresie pedagogiki baletu.