Zryczałtowane opłaty

Szanowni Państwo
Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 wprowadzamy stałe, zryczałtowane opłaty za zajęcia w naszej szkole.

Zajęcia 1x w tygodniu – opłata 170 zł/miesiąc
Zajęcia 2x w tygodniu – opłata 300 zł/ miesiąc

Zajęcia 75 min:
1x w tygodniu – opłata 180 zł/ miesiąc
2x w tygodniu – opłata 320 zł/ miesiąc

Istnieje możliwość odrabiania opuszczonych zajęć w innych grupach.
Osoby nieobecne podczas ferii wnoszą opłatę wysokości 50% ceny

Opłat należy dokonywać do 5 dnia każdego miesiąca, lub na pierwszych zajęciach w danym miesiącu